שומרי מרחק לקירות לתבניות מודולריות      
               
      תאור מק"ט
 
   
    אביזרים אלו שייכים לשיטת : בניה  מוט הברגה מהירה 9 טון DIV      
    מתועשת מתקדמת הבנויה מתבניות אום נעילה משושה 50 ממ            BUTT-0/50      
    במידות שונות המחוזקות ומקובעות פרפר שני כנפיים בסיס 80 מ"מ BUTT-80      
    בעזרת מוטות  דיווידג ואומים פרפר מפרקי+פלטה 120/120 BUTT-120      
               
         
   
   
 
       
             
             
             
             
             
             
    מוט הברגה מהירה דיווידג פרפר 80   פרפר 120/120 מפרקי    
               
               
   
 
         
               
               
               
               
               
               
                 דיווידג+פרפר80+פקק "1.25+צינור מרירון+תותב+צינור מרירון+פקק"1.25+פרפר 80+דיווידג    
    מכלול תותב לממ"ד ומאגרי מים במורכב    
         
    אביזרים למערכות הברגה מהירה דיוידג      
      תאור מק"ט
 
   
    עקב הצורך להעביר מוט הברגה מצד  תותב לממ"ד/מאגר מים TOTAV      
    לצד היוצר חור בקיר, דבר האסור  קונוס עיגון 80 מ"מ CO-80      
    בממ"דים ומקומות אטומים למים קונוס עיגון 100 מ"מ CO-100      
    פותחו אביזרים שונים המונעים את מיתד לדיווידג לקדח 32-34 מ"מ 15F2128      
    החור בקיר ויוצרים אטימית בפני גאזים מיתד לדיווידג לקדח 35-37 מ"מ 15F2135      
    ובפני מים.          
               
     
 
       
               
   
         
             
             
             
             
               
               
    מיתד לדיווידג קונוס לממ"ד   תותב לממ"ד ומאגרי מים    
               
          לדף טכני בנושא תותב לממ"ד    
               
               
    אביזרי פלסטיק לנ"ל      
      תאור מק"ט
 
   
 
 
  פקק למרירון "1     CSA      
      פקק למרירון "1.25 CSA-125      
      פקק למרירון "1.25 גובה 20 מ"מ CSA-125/20      
      פקק למרירון "1.25 גובה 50 מ"מ CSA-125/50      
      צינור מרירון "1 MR-100      
      צינור מרירון 26/30 לתותב לממ"ד MR-26/30
   
    השימוש בצינורות מרירון והפקקים יח' אטם פנימי לצינור מרירון "1   KP-1    
    הקונים משני צידי הצינור, מאפשר  יח' אטם פנימי לצינור מרירון "1   KP-2    
    שימוש רב פעמי במוט הדיווידג יח' אטם גומי גמיש לצינו "1 KP-3    
    ויוצר עובי קיר אחיד (סטופר פנימי) יח' אטם גומי גמיש לצינו "1.25 KP-4
 
   
      אטם לקדח 22 מ"מ בתבנית             P-25      
      צינור חוסם מים לשיטת ברנוביץ BARANOVICH      
               
   
 
         
               
               
               
               
               
               
      CSA-125/50    CSA-125/20   CSA-125        CSA                  KP-3                KP-4              KP-1           KP-2                 P-25      
               
   
 
         
               
          לדף מוצר הקש כאן    
               
               
               
               
               
    צינור ייעודי לקירות בשיטת ברנוביץ יוצר איטום בפני מים בחלקו החיצוני של הצינור     
    ע"י טבעות לאורך הצינור,  בעל שנתות מידה לייצירת צינור בעובי הקיר    
               
               
               
    קונוסים לתבניות      
      תאור מק"ט
 
   
      קונוס גומי לתבניות 15 ס"מ     CUW-15      
      קונוס גומי לתבניות 20 ס"מ     CUW-20      
      קונוס גומי לתבניות 25 ס"מ     CUW-30      
      קונוס גומי לתבניות 30 ס"מ     CUW-30      
      קונוס גומי לתבניות 35 ס"מ     CUW-35